Theorie lessen

Theorie avonden zijn Gratis , en de datums worden op deze site weergegeven .

LOCATIE

Op onze eigen locatie is een goede ruimte beschikbaar voor het geven van theorielessen. Zie het kopje contact voor de adresgegevens.

LESSCHEMA

Tijd: 19.00 tot 20.00 uur


Ook zijn er bij ons CD-Roms of Theorieboeken verkrijgbaar voor de auto en bromfiets.

In 2019

  • 7 januari
  • 4 februari
  • 4 maart 
  • 8 april
  • 6 mei
  • 3 juni
  • Juli-Aug-Sept niet ivm vakantie.
  • 7 oktober
  • 4 november
  • 2 december